Onderhoud en Service

26703867 m

Custers heeft een eigen onderhouds- en service dienst.

Onze monteurs staan 365 dagen voor u klaar om service te verlenen aan uw cv ketel of warmwatertoestel wanneer deze een keer uitvalt.

Door onderhoud voorkomt u onverwachte storingen en onveilige situaties, zoals koolmonoxide.

Custers heeft diverse vormen van onderhoudscontracten voor uw cv ketel van basis tot all-in.

Wij adviseren het onderhoud jaarlijks uit te voeren. Hierdoor gaat uw toestel langer mee en voorkomt u dure reparatie. Informeert u bij ons naar het best bij u passende abonnement.

Van maandag tot vrijdag is Custers bereikbaar van 08.00 tot 19.00 voor het maken of verzetten

van een onderhoudsafspraak.

Voor het melden van een storing buiten kantooruren kunt u ons storingsnummer bellen.

Naast onderhoud aan cv ketels voert Custers ook onderhoud uit aan WTW (warmte terugwin unit) en mechanische ventilatiebox.

Bij ons krijgt u 365 dagen per jaar service!

 

 

Onderhouds- en servicecontracten 2021

Standaard contract onderhoud:  € 9,50 incl. btw per maand of € 91,50 per jaar

- Jaarlijks onderhoud van de ketel (reinigen en afstellen van het toestel),

- Geen voorrijkosten gedurende de looptijd van het contract,

- U heeft een heel jaar lang recht op onze 24-uurs service in avonden en weekenden,

- Bij storingen en reparaties: aparte berekening van arbeidsloon en onderdelen,

- Betalen door middel van maandelijkse automatische incasso of bij jaarlijkse betaling aan de monteur

 

Aanvullend servicecontract: € 13,10 incl. btw per maand.

- Jaarlijks onderhoud van de ketel (reinigen en afstellen van het toestel),

- Geen voorrijkosten gedurende de looptijd van het contract,

- U heeft een heel jaar lang recht op onze 24-uurs service in avonden en weekenden,

- Bij storingen en reparaties: aparte berekening van onderdelen (geen arbeidsloon),

- Betalen door middel van maandelijkse automatische incasso.

 

Full-in service contract: € 18,15 incl. btw per maand.

- Jaarlijks onderhoud van de ketel (reinigen en afstellen van het toestel),

- Geen voorrijkosten gedurende de looptijd van het contract,

- U heeft een heel jaar lang recht op onze 24-uurs service in avonden en weekenden,

- Bij storingen en reparaties: geen toestelgebonden kosten (onderdelen tot een maximum

  van € 250,00 incl. btw per keer met dezelfde storingsoorzaak)

  en geen arbeidsloon,

- Betalen door middel van maandelijkse automatische incasso.

 

 

Bij alle contracten geldt:

U krijgt automatisch een aankondiging van het onderhoud.

Het bijvullen van de cv-installatie anders dan tijdens onderhoud valt buiten het contract.

Het ontkalken van leidingen en (tap-)boilers valt buiten het contract.

Storingen uitdrukkelijk veroorzaakt door foutief gebruik of externe oorzaken (bijv. storing in gas- en elektriciteitslevering) vallen buiten het contract.

 

De kosten die gemaakt worden voor het oplossen van deze problemen worden separaat berekend.

 

Onder het uitvoeren van onderhoud vallen de volgende werkzaamheden:

 

 • optische controle van warmtewisselaar/evt. reinigen
 • bewegende delen (omschakelklep/voorkeurklep/opdrukstift)
 • controleren op werking
 • controleren ketelthermostaat
 • controleren op lekkage
 • controleren van ontsteking
 • controleren van afstellingen gaszijdig
 • bij combiketel: l/min. en uitstroomtemperatuur meten.
 • vullen van installatie en controleren expansievat
 • reinigen brander
 • reinigen ventilator
 • controleren van beveiligingen in toestel

 

 

 

 

Tarieven arbeidsloon, mits niet inbegrepen in contract:

Arbeidsloon per uur       € 64,00 incl. btw, met een minimum van € 51,00.

Avonduren                    125%

Zaterdag                        150%

Zon- en feestdagen       200%